Wat

Wij verzamelen en vertellen verhalen, en wisselen die uit tussen   
mensen van verschillende achtergrond, wereldbeeld, cultuur en taal.

Wij bouwen bruggen tussen culturen, gemeenschappen en mensen, Korte en Lange Wappers tussen de WIJ/ZIJ eilanden in onze samenleving, met verhalen als bouwstenen.


Onze basisactiviteiten voor en met alle leeftijden, alle culturen en gemeenschappen:
Vertelmomenten
Wereldsprookjes
Wereldverhalen
Werelddialogen
Verhalensalons
De Verhalenbakfiets
Vertelvoorstellingen
Tentoonstellingen
Interculturele vertelopleiding “Er was eens …” Vertelworkshops
Workshops interculturele uitwisseling en wereldburgerschap Verhalenbundels

EIGEN PROJECTEN
wij ontwikkelen eigen interculturele vertelprojecten in Antwerpen met de steun van Stadsmakers,  het District Antwerpen en andere partners en subsidiënten:
Een DROOM van een STAD (intercultureel en intergenerationeel vertelproject, 2019)
Een STROOM van VERHALEN (intercultureel vertelproject, 2018)
De GROOTE WAPENSTILSTAND (vredesverhalen, 2018)
HONDERD JAAR COLLATERAL DAMAGE (vertelvoorstelling, 2018)
De VERHALENBAKFIETS (burgerbegrotingsproject, 2018)
WIJLAND (intercultureel vertelproject, 2017)
REGENBOOGVERHALEN (onderwijsproject, 2015-2016)
ER VLOOG EENS … EEN MENS ONDER WATER – ALGUIEN VOLO … BAJO EL AGUA (tentoonstelling, 2015)
TREKVOGELS – KONNON YARA TO – طيور المهاجرة –  OISEAUX MIGRATEURS (vertelvoorstelling, 2014)
AFRIT ALLE WINDSTREKEN (intercultureel vertelproject, 2013-2014)

OPEN AANBOD
wij maken op maat projecten en activiteiten op aanvraag over stads-, lands- en taalgrenzen heen, in samenwerking met heel wat mooie en superdiverse partners:
ANTWERPEN VERTELT (2015, 2017, 2019)
VERHALEN over GRENZEN – HISTOIRES sans FRONTIERES – STORIES beyond BORDERS (2015, i.s.m. MONS2015 Culturele Hoofdstad van Europa)
Het REGENT VERHALEN (2015, i.s.m. BesteBuren in het kader van 20 jaar Vlaams-Nederlands Cultureel Akkoord) 
VERTELMOMENTEN met wereldverhalen, wereldsprookjes en werelddialogen
en
VERTELWORKSHOPS
voor o.a.
WWF België (2017)
Het Vlaamse intergenerationele kunstenfestival “OP nieuwe BENEN” (2017)
ManiFiesta (2017, 2018)
De 4de Pijler (Vlaams Steunpunt voor vrijwilligersprojecten met en in het Zuiden, 2018)
Partin en Wilde Ganzen (Steunpunt en Belangenorganisatie van de Nederlandse Particuliere Initiatieven, 2018)
VeBeS (Vereniging voor Blinden en Slechtzienden, 2018)
Cultuurmarkt Vlaanderen (2018)
 Kinderkunstendag “Color Cultuur” van Opera Ballet Vlaanderen (2018)
Vlaamse Erfgoeddag (2019)

VERTELLERSPOOL
Onze vertellerspool bestaat na 5 jaar werking uit 62 vertellers en 6 muzikanten van 39 verschillende landen, culturen en moedertalen van herkomst. Zij vertellen allemaal hun verhalen in het Nederlands, met soms fragmenten uit hun vele prachtige andere moedertalen en afgewisseld met meertalige werelddialogen.

ONZE DEUR STAAT ALTIJD OPEN VOOR NIEUWE VERHALEN EN NIEUWE VERTELLERS, EN VOOR SAMENWERKING EN UITWISSELING

De VERHALENWERF interculturele vzw van 2014-2019:

 • is een Antwerpse vrijwilligersorganisatie die sinds Wereldverteldag 2014 interculturele, intergenerationele, superdiverse, verbindende en maatschappelijk hoogst relevante vertelactiviteiten en -projecten ontwikkelt en organiseert, met creatieve, laagdrempelige methodieken en werkvormen.
 • bouwt bruggen tussen culturen, gemeenschappen en mensen, met verhalen als bouwstenen.
 • bouwt Korte en Lange Wappers tussen de WIJ/ZIJ eilanden in de Antwerpse samenleving.
 • herwaardeert verhalen en orale vertelkunst als werelderfgoed in onze welvarende, geglobaliseerde en gedigitaliseerde westerse samenleving. Verhalen zijn universeel, ze vormen altijd en overal een basisvoedsel voor de mensheid. Ze tonen ons wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we zo graag naartoe willen gaan.
 • verzamelt en vertelt wereldverhalen, d.w.z. basisverhalen uit zoveel mogelijk verschillende culturen van herkomst.
 • coacht  vertellers uit meer dan 60 verschillende culturen en uit 39 moedertalen van herkomst om hun verhalen in het Nederlands te vertellen, en stimuleert hen als goede-praktijk-voorbeelden van integratie.
 • wisselt de in het Nederlands vertelde verhalen en gedichten graag af met meertalige werelddialogen.
 • kijkt naar interculturele uitwisseling als een positief verhaal en een verrijking voor mens en samenleving.
 • zet zijn deur altijd open voor nieuwe vertellers en nieuwe verhalen.
 • wordt naast de eigen projecten al sinds 2015 regelmatig gevraagd om vertelmomenten, vertelworkshops, verhalensalons en andere op-maat interculturele vertelprojecten te brengen voor verenigingen en overheidsinstanties in en buiten Antwerpen, Vlaanderen en België: Antwerpen Vertelt, het Havenhuis, het Red Star Line Museum, Stormkop, Comité Sint-Andrieskwartier Herleeft, 4de Pijler, Partin, FMDO, WWF België, de Plantentuin Meise, Demos, Vormingplus, Erfgoeddag Vlaanderen, Moedertaaldag Vlaanderen, STAM Gent, GO!, FedOS, BesteBuren, MONS2015 Culturele Hoofdstad van Europa, F.E.S.T., MASA Abidjan, Sfinks Mixed, ManiFiesta, VOEM, Fire Fest Gent, Ezperando Bornem, …
 • zorgt als interculturele, creatieve en dynamische werking voor een positieve uitstraling van Antwerpen als veelkleurige wereldhavenstad met zijn burgers uit 179 culturen van herkomst en met zijn wereldberoemde traditie van interculturele uitwisseling.

Uit onze Nieuwsbrief voor het eerste Vertelmoment van  “Een DROOM van een STAD” op 12/12/2019 in coStA: Alle verhalen en gedichten van “Een DROOM van een STAD” komen van oude en nieuwe en van jonge en minder jonge Antwerpenaren. Ze gaan over ’t Stad en met onze eeuwenoude en wereldberoemde traditie van interculturele uitwisseling zitten ze vol sporen die hier langs the River Scheldt aanspoelden uit andere steden wereldwijd.

Onze superdiverse vertellersploeg heet je welkom met verhalen van Wim uit Merksem aan het Albertkanaal, Hasan uit Raqqa in Syrië, Leona uit Antwerpen toen ’t Stad nog van iedereen was, Karim uit Koulikoira in Niger, Diane uit Antwerpen stad van rijk en arm, Enayatullah uit Ghazni in Afghanistan, Paula uit Merksem onder de Ring, Emmanuel uit Kinshasa in Congo RDC en Louis uit Putte bij Mechelen, gemigreerd naar Antwerpen tussen diversiteit en verzuring.

We brengen ook een ode aan onze dit jaar overleden ere-ambassadeur Tone Brulin, theatermaker en pionier van de diversiteit toen het woord nog niet uitgevonden was.Advertentie